Prostorno i urbanističko planiranje

50 godina za vas

Izdvajamo

Zakonska regulativa

Mapa sajta
Popularno
Aktuelnosti
> pogledaj više
Antin Blog
Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> pogledaj više