Plans: Planovi detaljne regulacije

PDR ZA DEO PROSTORA MESNE ZAJEDNICE »ŽELJEZNICKO NASELJE« U DELOVIMA BLOKOVA 13.1 I 13.2 IZMEĐU MAJŠANSKOG PUTA,ULICE PARTIZANSKIH BAZA I HRASTOVE ULICE U SUBOTICI , 27-27/10

Article main image

“Službeni list grada Subotice”  32/2011

Attached files

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> see more