Plans: Planovi detaljne regulacije

PDR-a za regulaciju servisne saobraćajnice u delu prostora “Bloka 18.2” u Mesnoj zajednici “ Novi Grad” u Subotici, 27-234/10

Article main image

« Službeni list Grada Subotice » 02./2011

Attached files

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> see more