Plans

PLAN ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNIH OBJEKATA I LETNJIH BAŠTI NA PEŠČANOJ PLAŽI NA PALIĆU – DEO OBALE JEZERA PALIĆ 27-51/10 31-63/10

Article main image

Usvojeno «Službeni list Grada Subotice» 19/2010

Attached files

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> see more