Planovi: Planovi detaljne regulacije

Izmena dela Plana detaljne regulacije "Banje Palić", 27-109/11

“Službeni list grada Subotice” br. 46/2011

Priloženi fajlovi

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> pogledaj više