Aktuelnosti

19. Salon Urbanizma - Šabac

Article main image

Udruženje urbanista Srbije inicaralo je i osnovalo 1991. godine Salon urbanizma koji predstavlja izložbu najznačajnijih ostvarenja iz oblasti urbanizma, prostornog planiranja, urbanističkog projektovanja, primene informatičkih tehnologija i publikacija. U međuvremenu Salon je prerastao u Međunarodni salon urbanizma koji okuplja urbaniste i planere pretežno iz jugoistočne Evrope, ali i iz drugih delova sveta. Svake godine salon urbanizma se održava 8. novembra na svetski dan urbanizma. Naizmenično se održava se u Nišu gde je i osnovan i u nekom od gradova pokrovitelja Salona.

Ove godine Salon je održan u Šapcu u godini u kojoj Udruženje urbanista Srbije obeležava jubilej - 55 godina postojanja i uspešnog rada. Od 2009. godine Udruženje je ravnopravan član Evropskog saveta urbanista. 19-ti salon urbanizma otvorio je predsednik Evropskog saveta urbanista g-din Žoao Teikseria (Joao Teixeria) iz Portugala koji je naglasio da je cilj okupljanja unapređenje profesije. Na Salonu je izloženo oko 150 radova tako da je Salon u Šapcu ujedno i jedan od salona sa najvećim brojem izlagača od njegovog osnivanja. Bili su prisutni urbanisti i prostorni planeri iz oko 14 zemalja jugoistočne Evrope: Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, BiH, Republike Srpske, Nemačke, Portugala, Srbije...

Zavod za urbanizam grada Subotice učestvovao je na 19-tom Salonu sa dva rada:

  • Plan generalne regulacije za naselje Bajmok, Autori: Kornelija Evetović Cvijanović d.i.a. i Jovan Urošević d.i.a. sa radnim timom Zavoda za urbanizam
  • Plan detaljne regulacije za deo prostora oivičen ulicama Zmaj Jovina, Aleja maršala Tita, Petra Lekovća, Arsenija Čarnojevića, Sep Ferenca, Vatroslava Lisinskog, Sterije Popovića, Paje Morganovića, Željeznička pruga Kelebija-Subotica, Ber Imrea, Jovana Cvijića, Jovana Mikića, Majšanski put, Ratka Mitrovića, Bose Miličević (Majšanska petlja). Autori: Dragana Mijatović, dipl.ing.arh., Aleksandar Alavantić, dipl.ing. arh., Laslo Juhas, dipl.ing.saob. sa radnim timom Zavoda za urbanizam, Direktor: mr. Dragan Trklja, dipl.pravnik

Subotički Zavod je sa PDR „Majšanska petlja” osvojio DRUGU nagradu. Ova nagrada predstavlja veliko priznanje, ali i podsticaj za dalji rad. Interesantno je napomenuti da su dobitnici nagrade u Šapcu sa svoja 4 učešća na salonima osvojili 3 nagrade u periodu od 2005 - 2010. godine i to:

  • na 15. Salonu urbanizma u Novom Sadu (2006. godine) TREĆU nagradu za Plan detaljne regulacije,
  • na 17. Salonu urbanizma u Bijeljini (2008. godine) PRVU nagradu za Prostorni plan Grada Subotice
  • i ove godine na 19. Salonu urbanizma u Šapcu DRUGU nagradu za Plan detaljne regulacije.

Ovogodišnja , kao i sve ranije nagrade je rezultat timskog rada zaposlenih u Zavodu za urbanizam kojom je Zavod dodatno podigao svoj renome kako u zemlji tako i u regionu.

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> pogledaj više