Planovi: Generalni plan Subotica - Palić

GENERALNI PLAN SUBOTICA-PALIĆ do 2020. godine

Article main image

«Službeni list opštine Subotica» broj 16/2006, 17/2006 ispr. i 28/2006

Priloženi fajlovi

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> pogledaj više