Planovi: Planovi detaljne regulacije

PDR -a za UPOV u naselju Stari Žednik, 27-203/10

"Službeni list grada Subotice" br.  46/2011

detaljnije

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> pogledaj više